Kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene, selgers individuelle vilkår og ordrebekreftelsen, er hele avtalegrunnlaget for kjøpet ditt. Dette grunnlaget er kun tilgjengelig på norsk.

Generelt om reklamasjoner

Når du mottar varen må du straks undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, om varen har blitt skadet under transporten, eller om produktet ellers har feil eller mangler. Ved feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, erstatning, prisavslag eller at kjøpet heves. Vi som selgere kan også kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe et tilsvarende produkt – for eksempel hvis varen ikke produseres, eventuelt at omlevering medfører en urimelig kostnad for oss.

Melding om feil og mangler kan sendes til oss muntlig eller skriftlig, men vi anbefaler skriftlig melding av bevismessige hensyn. For privatpersoner må meldingen sendes til oss innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er oppdaget, men reklamasjonsfristen er aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet feilen eller mangelen ble oppdaget.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtar varen, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Ellers er det viktig å huske på at reklamasjonen må rettes mot selger av varen; og ikke produsenten eller selgers leverandører.

Bytterett i 30 dager

Som kunde hos oss har du 30 dagers ubetinget bytterett. Fristen på 30 dager starter å løpe fra produktet er sendt til deg. Innenfor fristen kan du bytte varen med andre varer av samme type (f.eks. girkasse fra Mercedes til girkasse fra Nissan) eller bytte i helt andre produkter (f.eks. turbo mot dynamo). Forutsetningen er at delen du ønsker å bytte til koster like mye som delen du opprinnelig kjøpte. Ved prisforskjeller krever vi mellomlegget.

Bytteretten er underlagt følgende betingelser:

            a)         Deler som er åpnet eller demontert byttes ikke.

            b)         Vi erstatter ikke monterings- eller demonteringsutgifter i kjøretøyet e.l.

            c)         Du betaler selv frakt i form av retur og utsending av ny del.

            d)        Elektroniske deler – dvs. moduler, releer, brytere mv., byttes ikke.

Hvordan bytter jeg?

Først kontakter du oss innen utløpet av fristen, samt forteller oss hvilken del du ønsker å bytte til. Deretter sender du delen i retur til oss. Husk at du selv må betale for frakten i form av retur og ny utsending. Etter at vi har mottatt betaling for frakt (evt. mellomlegg om delen du ønsker å bytte i koster mer enn delen du kjøpte) sender vi ut din ny vare.

Hvis det ikke er mulig for oss å bytte delen inn i den ønskede delen, refunderer vi kjøpesummen.

Generelt om angreretten

Angreretten reguleres av angrerettloven. Angreretten er en særskilt rettighet som forbrukere har som følge av at de har kjøpt produkter gjennom fjernsalg (dvs. kjøp av varer utenom selgers faste forretningssted, f.eks. ved internett- eller telefonsalg). Rettigheten gjelder i 14 dager etter at avtalen ble inngått, eller den dag kunden får varen fysisk i sin besittelse.

Merk:             Hvis kunden ikke får opplysninger om angreretten ved kjøpet, forlenges angrefristen med 12 måneder. Det er derfor viktig at angrerettskjemaet sendes med ved gjennomføring av kjøpet. Se gjerne angrerettloven §§ 8, 20 og 21 for utfyllende informasjon.

Virkningen av at angreretten brukes er at selgeren tilbakebetaler alle kronene forbrukeren har betalt, men det er forbrukeren som må betale returkostnaden. Tilbakebetalingen skal finne sted innen 14 dager etter at selgeren har mottatt melding om at forbrukeren vil angre sitt kjøp, men selgeren har rett til å holde betalingen tilbake inntil varen er mottatt eller forbrukeren legger frem dokumentasjon på at varen er sendt. I tillegg er det et krav om at selgeren mottar varen i tilnærmet samme mengde og stand som forbrukeren mottar den.

Hvordan bruker jeg angreretten?

Gi beskjed innen fristen:

Fristen på to uker starter å løpe fra du mottar varen fra selgeren. Innen dette tidsrommet må du sende en henvendelse til selgeren hvor du gir tydelig beskjed om at du vil angre kjøpet. Vi anbefaler at du bruker det tilsendte angrerettskjemaet, men du kan også sende oss brev, e-post eller SMS med referanse til ordrenummeret. Husk at du må gi selger tydelig beskjed om at du vil angre ditt kjøp slik at misforståelser unngås.

Returner i tide:

Send eller lever varen til selgeren innen 14 dager etter at du meldte fra at du angret deg. Varen sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, helst sammen med angrerettskjema. Skjemaet kan lastes ned her

Adresse for vareretur er:

HALDORSEN AS   

ØYJORDNESVEIEN 40

9310 SØRREISA

Hvem betaler hva, og når kommer pengene?

Du har krav på å få tilbake kronene du har betalt til selgeren, men du er dessverre nødt til å betale returkostnadene selv. Hvis selger skal dekke dine returkostnader må dette avtales eksplisitt med dem på forhånd. For øvrig har selger ikke rett til å ilegge deg noen gebyrer for at angreretten brukes.

Tilbakebetalingen skal skje innen 14 dager etter at du sendte melding om angrerett til selgeren. Selger har derimot rett til å holde betalingen tilbake inntil varen er mottatt, eller at du har sendt dokumentasjon på at varen er returnert til selger.

Selgers plikter etter angrerettloven

Etter at melding om angrerett er mottatt av selger vil vedkommende kontrollere følgende:

Forbruker: Det er bare forbrukere som har rett til å angre etter angrerettloven. Derfor vil selger sjekke om kjøpet er et forbrukerkjøp. Forbrukere er fysiske individer som ikke kjøper produktet i et næringsøyemed. Hvis angreretten er brukt av en næringsdrivende vil selgeren avvise meldingen.

Fjernsalg: Kun salg utenom selgers forretningssted kan angres etter angrerettloven. I praksis innebærer dette at salg over nettsiden vår kan angres. Selger vil sjekke at kjøpet er utført ved fjernsalg – altså over internett- eller telefonsalg. Om produktene er kjøpt på selgers forretningssted vil melding om angrerett avvises.

Angrefristen: Selger vil kontrollere om angrefristen er overholdt. Fristen er to uker fra du mottar varen. Om meldingen er sendt etter dette, vil selgeren avvise meldingen. Det er mulig fristen er utvidet til 12 måneder dersom angrerettskjema ikke er vedlagt kjøpet eller meddelt deg på annen måte. Selger vil sjekke om du har utvidet angrefrist som følge av at han har unnlatt å meddele opplysninger om angreretten da kjøpet ble inngått.

Vente på vareretur: I utgangspunktet plikter selger å betale tilbake pengene du har betalt innen to uker etter at melding om angrerett er sendt. Selger har derimot rett til å holde tilbakebetalingen tilbake inntil varen er mottatt, eller du har sendt dokumentasjon på at produktet er returnert.

Undersøke varen: Etter at varen er mottatt, vil selgeren undersøke om produktet er i tilnærmet samme stand og mengde som den de sendte til deg. Hvis produktet er skadet eller utsatt for andre forringelser som det ikke var ved leveringen til deg, kan selger kreve verditapet erstattet av deg. Om selger oppdager slike forringelser vil verditapet motregnes i ditt tilbakebetalingskrav. For eksempel om varen er kjøpt for 1 000 kroner, men levert med et verditap på 200 kroner vil selger bare refundere 800 kroner.

Betale pengene tilbake til deg: Innen to uker etter at melding om angrerett er sendt til selger refunderes pengebeløpet til deg (med forbehold om at selger har mottatt varen fra deg – husk at selger kan holde pengene tilbake uavhengig av to ukers fristen hvis varen ikke er returnert).

Tvister

Tvister mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet. Om det ikke lykkes, kan privatpersoner bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der den private bor. Tvister skal løses etter norske regler. Bringes saken inn for domstolene er det viktig at du saksøker ved riktig verneting, se tvisteloven §§ 4-4 og 4-5 for mer om vernetingsreglene.

Klager til Forbrukerrådet kan sendes via www.forbrukerradet.no