Om oss

Informasjon om Haldorsen AS

Dagens drift

21 medarbeidere med høg kompetanse driver i dag bil demontering med salg av brukte og nye deler til bil, ATV, snøscooter og MC.

Sertifikater

Haldorsen AS er sertifisert i hht NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 45001:2018

Våre medarbeider

Administrasjon:
Tone Hausmann Daglig leder 40 60 98 82
Tore Haldorsen Nestleder 90 73 07 84
Anita Finnset Økonomi 40 61 36 69

Selgere:
Odd-Anders Sørensen
Espen Lund Fredriksen
Jørn Danielsen
Susanne Christiansen

Taksering og delevurdering:
Jan Tore Skog
Eirik Andersen
Lars Hermann Fjeldstad
Anthon Lauri

Verksted/Mekanikere:
Arnt Roger Myrvoll
Viktor Pedersen
Vlad Rauda
Tommy Gunnberg
Dag Tollefsen
Roger Olsen
Yaroslav Sobko

Pakking/Lager:
Hans-Arne Nordgård
Øivind Dennis Stallerud

Sjåfør:
Rune Johansen

 

Historie

Kort tilbakeblikk

Haldorsen AS er en videreføring av tidligere personlig firma V Haldorsen & Co, og ble omdannet til aksjeselskap i 1992. Virksomheten startet med et bilverksted i 1968.

I 1978 da vrakpantordningen ble innført i Norge, fikk firmaet konsesjon for mottak av vrakpantbiler. På dette grunnlag har vi utviklet og bygd opp et moderne Bil Demonteringsanlegg.

I 1985 ble firmaets første bilpresse anskaffet og firmaet fikk sitt første oppdrag av Statens Forurensningstilsyn med å flatpresse bilvrak på oppsamlingsplassene fra Bodø og nordover. Denne virksomheten ble drevet fram til 2016.

Midt på 80-tallet startet firmaet opp et tilbud til næringslivet i Midt-Troms på innsamling av produksjonsavfall med containere. Dette ble utviklet i samsvar med endrede krav fra myndighetene, etter hvert med gjenvinning i betydelig omfang. Containervirksomheten ble i 1999 solgt til Perpetuum AS, et selskap hvor vi har en betydelig eierandel og som driver sin virksomhet fra flere steder i Nord-Norge.